Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

Naše iskustvo i ekstenzivno znanje nam omogućava da domaćim i stranim klijentima pružimo cjelovite pravne usluge.
U pružanju naših usluga vjerujemo i djelujemo po principu "klijent je na prvom mjestu".

Područje rada: trgovačko pravo, porezno pravo, financije i bankarstvo, stečajno pravo, pravo tržišnog natjecanja, arbitraže i parnice, pravo intelektualnog vlasništva, radno pravo, spajanja i pripajanja trgovačkih društava, zemljišno-knjižno pravo, medijsko pravo.

Bankarstvo i financije

 • Bankarski ugovori, zajmovi i ostali financijski proizvodi
 • Ugovori o kolateralima
 • Regulatorna pitanja
 • Restrukturiranje
 • Pravni Due diligence

Energetika i infrastruktura

 • Javni natječaji
 • Koncesije
 • Regulatorna pitanja
 • Projekti u sektoru obnovljivih izvora
 • Javno-privatno partnerstvo
 • Zastupanje pred regulatornim tijelima
 • Pravni Due diligence

Nekretnine i pravo gradnja

 • Kupnja i prodaja nekretnina
 • Upis u katastar i zemljišne knjige
 • Etažiranje
 • Razvojni projekti i investicije
 • Zakup, pravo građenja, leasing, sell and lease back
 • Pravni Due diligence

Trgovačko pravo i pravo društava

 • Opće pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava
 • Osnivanje društava, podružnica i predstavništava
 • Spajanja, statusne promjene i akvizicije
 • Izrada transakcijske dokumentacije
 • Izrada statusne dokumentacije
 • Ponude za preuzimanje
 • Trgovački ugovori
 • Ugovori o distribuciji
 • Ugovori o kupnji i prodaji
 • Ugovori o zajedničkom pothvatu (Joint Venture)
 • Stečaj, likvidacija, restrukturiranjec
 • Zastupanje u postupcima pred arbitražnim institucijama

Radno pravo

 • Savjetovanje iz područja radnog prava
 • Ugovori o radu i otkazivanje ugovora Pravilnici o radu
 • Zaštita podataka
 • Zapošljavanje stranaca
 • Zaštita na radu
 • Radni sporovi i mirenje

Tržišno natjecanje

 • Prijave namjere koncentracije pri AZTN
 • Zabranjeni sporazumi, skupna i pojedinačna izuzeća
 • Pravna pitanja vezana za zlouporabe tržišnog položaja
 • Zastupanje pred regulatornim tijelom

Intelektualno vlasništvo

 • Registracija žigova, patenata i industrijskog dizajna
 • Pretrage žiga, patenata i industrijskog dizajna
 • Ugovori o licenci
 • Autorska prava
 • Povreda prava i zastupanje u sporovima

Odvjetnica Gorana Grubišić, partner

Odvjetnica Grubišić se u svojem radu koncentrira na građansko, trgovačko i na pravo intelektualnog vlasništva.

Raspolaže širokim iskustvom u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva, parničnim postupcima i postupcima javne nabave.

Odvjetnica Grubišić je od 2002. stalni sudski tumač za engleski jezik, a od 2012. godine i registrirani zastupnik za žigove pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Odvjetnik Stjepan Lović, partner

Stjepan ima široko iskustvo u trgovačkom pravu, poreznom pravu, arbitražnom pravu, pravu tržišnog natjecanja i M&A postupcima.

Sudjelovao je na brojnim projektima za različite klijente koji uključuju trgovačke i korporativne transakcije, pravne due diligence postupke i M&A postupke. Posebno je stručan u pitanjima otklanjanja nelikvidnosti trgovačkih društava s iskustvom izrade stečajnih planova u stečajnom postupku i planova restrukturiranja u predstečajnom postupku. Ujedno je i stečajni upravitelj.

Stjepan trenutno pohađa doktorski studij trgovačkog prava i prava društava pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, te radi na doktorskoj disertaciji iz područja arbitraže.

Odvjetnik Vlado Lalić, partner

Vlado zastupa klijente pred nadležnim sudovima, pred nadležnim tijelima u poreznim predmetima te je ujedno specijaliziran za zaštitu tržišnog natjecanja.

Navedene aktivnosti uključuju pripremu pravnih dokumenata u vezi pitanja korporacijskog upravljanja, savjetovanje te zastupanje pred nadležnim i regulatornim tijelima.

Vlado trenutno pohađa doktorski studij trgovačkog prava i prava društava pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, te radi na doktorskoj disertaciji iz područja zaštite tržišnog natjecanja.

Vlado je također nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti poreznog savjetnika.

Odvjetnik Irena Čaček

Irena ima široko iskustvo u pitanjima vezanim za nekretnine i pitanja vlasništva. Redovno savjetuje domaće i stranke klijente u upravljanju nekretninama.

Odvjetnik Marin Brala

Marin ima široko iskustvo u zastupanju klijenata pred nadležnim tijelima u pitanjima vezanim uz imovinu i radno pravo.

Odvjetnica Morana Vojnović

Morana zastupa klijente pred nadležnim tijelima u trgovačkim, medijskim postupcima te postupcima naplate potraživanja.  

Morana sudjeluje u pregovorima i izradi ugovora te redovno savjetuje klijente o pitanjima iz područja trgovačkog, financijskog i radnog prava.

Morana, također, savjetuje klijente u svezi zaštite osobnih podataka te je sudjelovala u izradi Pravila privatnosti i drugih internih akata iz područja zaštite osobnih podataka za različite klijente.

Morana se kontinuirano usavršava u stručnoj praksi te redovito pohađa seminare iz područja svojeg djelovanja.

Odvjetnica Marija Majdandžić

Marija zastupa klijente pred nadležnim tijelima u predmetima zaštite osobnih podatka, kao i u predmetima vezanim za predstečaj.

Marija je po završetku studija tijekom kojeg je nagrađena rektorovom nagradom te kojeg je završila s diplomom magna cum laude, od 2021. polaznica specijalističkog studija iz Trgovačkog prava i prava društva na Pravnom Fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu. 

Odvjetnički vježbenik Andi Drandić

Emir Tetarić

Emir ima široko iskustvo u području zastupanja pred nacionalnim i međunarodnim tijelima u postupcima zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Ana Sarajčić

Ana ima široko iskustvo u području zastupanja u postupcima zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Darko Kolano

Darko je voditelj ureda te je odgovoran za organiziranje svih administrativnih aktivnosti koje olakšavaju nesmetano odvijanje poslovanja ureda.