Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

Naše iskustvo i ekstenzivno znanje nam omogućava da domaćim i stranim klijentima pružimo cjelovite pravne usluge.
U pružanju naših usluga vjerujemo i djelujemo po principu "klijent je na prvom mjestu".

Područje rada: trgovačko pravo, porezno pravo, financije i bankarstvo, stečajno pravo, pravo tržišnog natjecanja, arbitraže i parnice, pravo intelektualnog vlasništva, radno pravo, spajanja i pripajanja trgovačkih društava, zemljišno knjižno pravo, medijsko pravo.

Bankarstvo i financije

 • Bankarski ugovori, zajmovi i ostali financijski proizvodi
 • Ugovori o kolateralima
 • Regulatorna pitanja
 • Restrukturiranje
 • Pravni Due diligence

Energetika i infrastruktura

 • Javni natječaji
 • Koncesije
 • Regulatorna pitanja
 • Projekti u sektoru obnovljivih izvora
 • Javno-privatno partnerstvo
 • Zastupanje pred regulatornim tijelima
 • Pravni Due diligence

Nekretnine i pravo gradnja

 • Kupnja i prodaja nekretnina
 • Upis u katastar i zemljišne knjige
 • Etažiranje
 • Razvojni projekti i investicije
 • Zakup, pravo građenja, leasing, sell and lease back
 • Pravni Due diligence

Trgovačko pravo i pravo društava

 • Opće pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava
 • Osnivanje društava, podružnica i predstavništava
 • Spajanja, statusne promjene i akvizicije
 • Izrada transakcijske dokumentacije
 • Izrada statusne dokumentacije
 • Ponude za preuzimanje
 • Trgovački ugovori
 • Ugovori o distribuciji
 • Ugovori o kupnji i prodaji
 • Ugovori o zajedničkom pothvatu (Joint Venture)
 • Stečaj, likvidacija, restrukturiranje
 • Zastupanje u postupcima pred arbitražnim institucijama

Radno pravo

 • Savjetovanje iz područja radnog prava
 • Ugovori o radu i otkazivanje ugovora
 • Pravilnici o radu
 • Zaštita podataka
 • Zapošljavanje stranaca
 • Zaštita na radu
 • Radni sporovi i mirenje

Tržišno natjecanje

 • Prijave namjere koncentracije pri AZTN
 • Zabranjeni sporazumi, skupna i pojedinačna izuzeća
 • Pravna pitanja vezana za zlouporabe tržišnog položaja
 • Zastupanje pred regulatornim tijelom

Intelektualno vlasništvo

 • Registracija žigova, patenata i industrijskog dizajna
 • Pretrage žiga, patenata i industrijskog dizajna
 • Ugovori o licenci
 • Autorska prava
 • Povreda prava i zastupanje u sporovima

Porezno pravo

 • Porezno savjetovanje
 • Izrada mišljenja u pogledu tumačenja i primjene poreznih propisa
 • Zastupanje u poreznim postupcima
 • Zastupanje u upravnim sporovima povodom odluka poreznih tijela

 

Odvjetnica Gorana Grubišić, partner

Gorana se u svojem radu koncentrira na građansko, trgovačko i na pravo intelektualnog vlasništva.

Raspolaže širokim iskustvom u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva, parničnim postupcima i postupcima javne nabave.

Gorana je od 2002. stalni sudski tumač za engleski jezik, a od 2012. godine i registrirani zastupnik za žigove pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Gorana je ovlašteni medijator, imenovana Rješenjem Centra za mirno rješavanje sporova (osnovano od strane Ministarstva pravosuđa i uprave). Ujedno je član Hrvatske udruge za medijaciju (HUM).Odvjetnik Stjepan Lović, partner

Stjepan ima široko iskustvo u trgovačkom pravu, poreznom pravu, arbitražnom pravu, pravu tržišnog natjecanja i M&A postupcima.

Sudjelovao je na brojnim projektima za različite klijente koji uključuju trgovačke i korporativne transakcije, pravne due diligence postupke i M&A postupke. Posebno je stručan u pitanjima otklanjanja nelikvidnosti trgovačkih društava s iskustvom izrade stečajnih planova u stečajnom postupku i planova restrukturiranja u predstečajnom postupku. Ujedno je i stečajni upravitelj.

Stjepan trenutno pohađa doktorski studij trgovačkog prava i prava društava pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, te radi na doktorskoj disertaciji iz područja arbitraže.

Odvjetnik Vlado Lalić, partner

Vlado zastupa klijente u parničnim i izvanparničnim postupcima pred nadležnim sudovima u predmetima trgovačkog prava, radnog prava, postupcima naknade štete i zaštite potrošaća. Ujedno zastupa klijente u upravnim postupcima pred nadležnim tijelima, s posebnim naglaskom na poreznim predmetima i predmetima zaštite tržišnog natjecanja.

Ima veliko iskustvo u pripremi pravnih dokumenata u vezi pitanja korporacijskog upravljanja, trgovačkog poslovanja, savjetovanja te zastupanja pred regulatornim tijelima.

Vlado trenutno pohađa doktorski studij trgovačkog prava i prava društava pri Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Od 2016. godine Vlado je nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti poreznog savjetnika te je član Hrvatske komore poreznih savjetnika.

Odvjetnica Irena Čaček

Irena pruža pravnu podršku domaćim i inozemnim klijentima u područjima trgovačkog prava i prava društava, radnog prava i medijskog prava.

Ima znatno iskustvo u pitanjima vezanim uz pravo vlasništva, poslovanje nekretninama kao i kompleksnim pitanjima pretvorbe društvenog vlasništva. 

Osim toga, dugi niz godina savjetuje klijente na području primjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Također, bavi se i pitanjima pravne regulacije prodaje i oglašavanja, s posebnim naglaskom na prodaju i oglašavanje financijskih proizvoda i usluga.

Odvjetnica Morana Vojnović

Morana je u svojem radu posebno usmjerena na sljedeće grane prava: trgovačko pravo, radno pravo, zemljišnoknjižno pravo. 

Morana redovno zastupa domaće i strane klijente u pogledu složenih pitanja pretvorbe društvenog vlasništva na nekretninama, kao i sklapanja kupoprodajnih ugovora, ugovora o zakupu te ugovora o gradnji (FIDIC). 

Morana je, također, redovito savjetuje klijente u pogledu spornih pitanja iz radnog prava te sudjeluje u izradi internih akata, ugovora o radu i odluka o otkazivanju ugovora o radu.

Odvjetnik Marin Brala

Marin se pretežno bavi prometom nekretnina, imovinskim pravom i parnicom.

Zastupa klijente pred državnim tijelima, sastavlja različite vrste ugovora i pravnih mišljenja te savjetuje i pruža pravnu podršku u izradi strategija rješavanja složenih problema.

Kontinuirano pohađa stručne edukacije u zemlji i inozemstvu. 

Aktivno se služi engleskim jezikom.

Odvjetnica Antonia Tokić

Antonia se u svom radu pretežito bavi zemljišnoknjižnim i parničnim postupcima. U sklopu svog rada savjetuje širok raspon klijenata o pitanjima iz područja građanskog, trgovačkog i radnog prava.

 U svakodnevnom radu komunicira i surađuje sa strankama na hrvatskom i engleskom jeziku te pruža pomoć pri izradi ugovora i pravnih mišljenja. 

 Antonia je posvećena kontinuiranom stručnom obrazovanju i usavršavanju.

Marija Knežević

Marija je diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu te je odvjetnički vježbenik od 2022. godine.

Tijekom studija obavljala je razne poslove i sudjelovala na mnogim projektima.

Marija se primarno bavi radnim pravom. Savjetuje klijente u pogledu spornih pitanja iz radnog prava te sudjeluje u izradi internih akata, ugovora o radu i odluka o otkazivanju ugovora o radu.

Uz navedeno, zadužena je za pripremu pravne dokumentacije koja klijentima služi za njihovo učinkovito i usklađeno poslovanje, savjetuje klijente u raznim industrijama, te radi pravna istraživanja. 

Aktivno se služi engleskim i španjolskim jezikom. 

Filip Mravičić

Filip je diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2023. godine s diplomom summa cum laude, kao jedan od najboljih studenata u generaciji.

U svom radu pretežno se bavi trgovačkim pravom, radnim pravom i građanskim pravom, uključujući i savjetovanje stranaka o velikom broju pravnih pitanja. 

Također, Filip sudjeluje i u izradi internih akata društava kao i raznih ugovora iz područja građanskog prava.

Posvećen je stručnom radu i stalnom usavršavanju.

Darko Kolano

Darko je voditelj ureda te je odgovoran za organiziranje svih administrativnih aktivnosti koje olakšavaju nesmetano odvijanje poslovanja. Priprema poslovne sastanke, prati pravne propise vezane za poslovanje ureda i koordinira obveze zaposlenika.